Hoogbegaafdheid in het

primair onderwijs

 

Hoogbegaafdheid kan op verschillende leeftijden en op verschillende naar voren komen op de basisschool. Het oude beeld van hoogbegaafde leerlingen die “overal in uitblinken” is gelukkig al lang achterhaalt. Hoogbegaafdheid is niet in één term te vangen en kent een grote verscheidenheid aan verschijningsvormen. Het is van groot belang om al zo vroeg mogelijk kinderen met hoogbegaafdheid te signaleren en te begeleiden. Een goed signaleringsplan met een passend aanbod is hiervoor onmisbaar.  

 

Om signalering en aanbod goed te verankeren is het helpend een beleidsplan te ontwikkelen. In een beleidsplan wordt beschreven wat de visie is van de school omtrent onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Tevens dient het beleidsplan informatie te verschaffen over hoogbegaafdheid en de gemaakte afspraken op school. Te denken valt aan:

  • Kenmerken van hoogbegaafdheid.
  • Signaleringsplan.
  • Wie komen in aanmerking?
  • Aanbod omtrent versnellen, compacten en verrijken.
  • Kennisborging en -ontwikkeling.
  • Betrokken personen.

 

Biologica wil graag met u meedenken bij het opstellen van een beleidsplan. Neem hiervoor gerust contact op.

 

Om het beleidsplan goed tot uiting te laten komen, is het van groot belang dat ook de betrokken medewerkers goed op de hoogte zijn van het herkennen van signalen bij hoogbegaafde kinderen. Biologica kan in overleg een training geven gericht op het herkennen en signaleren van hoogbegaafdheid in het PO als ook het ontwikkelen van een geschikt onderwijsaanbod. Neem ook hiervoor gerust contact op.