Hoogbegaafdheid in het

  voorgezet onderwijs

   

  Ook in het VO zijn vaak aanpassingen in het onderwijs nodig om hoogbegaafde leerlingen te laten groeien en ontwikkelen. Ook hier geldt dat het oude beeld van hoogbegaafde leerlingen die “overal in uitblinken” achterhaalt is. Hoogbegaafdheid is niet in één term te vangen en kent een grote verscheidenheid aan verschijningsvormen. Het is van groot belang om al zo vroeg mogelijk kinderen met hoogbegaafdheid te signaleren en te begeleiden. Indien dit op de basisschool goed is gedaan en begeleid, kan een leerling hier op de middelbare school de vruchten van plukken. Echter, er zal ook een groep leerlingen zijn die zich door ervaringen op de basisschool hebben aangepast. Deze leerlingen hebben zichzelf bijvoorbeeld aangeleerd onzichtbaar te zijn, geen vragen te stellen, niet op te vallen en/of niet uit te blinken. Aangepast of niet aangepast, ook op de middelbare school geldt vaak dat deze hoogbegaafde kinderen behoefte hebben aan extra aandacht en/of een aangepast programma.

   

  Door de verschillende verschijningsvormen van hoogbegaafdheid zijn de behoeften in het onderwijs vaak uiteenlopen. Om hier goed op in te spelen is een ondersteunend beleidsplan onmisbaar. In het beleidsplan wordt beschreven wat de visie is van de school omtrent onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Tevens dient het beleidsplan informatie te verschaffen over hoogbegaafdheid en de gemaakte afspraken op school. Te denken valt aan:

  • Kenmerken van hoogbegaafdheid.
  • Signaleringsplan.
  • Wie komen in aanmerking?
  • Algemeen aanbod omtrent versnellen, compacten en verrijken.
  • Maatwerktrajecten.
  • Kennisborging en -ontwikkeling.
  • Betrokken personen.

   

  Biologica wil graag met u meedenken bij het opstellen van een beleidsplan. Neem hiervoor gerust contact op.

   

  Om het beleidsplan goed tot uiting te laten komen, is het van groot belang dat ook de betrokken medewerkers goed op de hoogte zijn van het herkennen van signalen bij hoogbegaafde kinderen. Biologica kan in overleg een training geven gericht op het herkennen en signaleren van hoogbegaafdheid in het VO als ook het ontwikkelen van een geschikt onderwijsaanbod. Neem ook hiervoor gerust contact op.