Individueel onderwijskundig onderzoek

 

Soms ben je als ouder(-s) op zoek naar handvatten voor je kind. Op school is er “iets” maar je kunt er niet goed een vinger op leggen. Oorzaken zijn vaak divers en lastig in één scope te duiden. Soms ligt dit aan hoe je kind informatie verwerkt, aan een voorsprong op het gebied van intelligentie of een sociaal emotionele barrière. Met een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) kan Biologica inzichtelijk maken hoe je kind informatie verwerkt en of dit problemen geeft op school. Dit onderzoek is met name geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar.

 

Een volledig Individueel Onderwijskundig Onderzoek bestaat duurt ongeveer 3,5 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  • Wereldspel: een non-verbaal onderzoeksinstrument waarbij gekeken wordt naar de informatieverwerking, sociaal-emotionele kenmerken en het cognitieve niveau van het kind. Het Wereldspel kan ook los van het IOO worden uitgevoerd. Voor meer informatie hierover zie Wereldspel.

 

  • Didactisch onderzoek: hierbij wordt gekeken naar technisch lezen, letterkennis, tekstbegrip, spelling, schrijven en hoofdrekenen. Door gemaakte fouten te analyseren kan ik zien waar eventuele problemen precies zitten.

 

  • Geheugentest: dit laat zien welke leeringangen sterk of juist zwak zijn. Dit helpt om duidelijk te krijgen hoe je kind dingen onthoudt.

 

  • Leerstijlentest: dit geeft inzicht in hoe je kind het liefste werkt als hij iets moet leren.

 

  • Non-verbale intelligentietest: deze meet het ruimtelijk inzicht van je kind. In combinatie met het Wereldspel geeft dit een indicatie van de cognitieve capaciteiten van je kind. Er wordt dus geen IQ-score bepaald, maar dit deel van het onderzoek is heel nuttig om aan te tonen dat ‘het’ er wel in zit, ook al komt het er misschien op school (nog) niet uit.

 

  • Oogsamenwerking: op basis van een korte test en observaties tijdens het onderzoek kijk ik of er mogelijk problemen zijn in de samenwerking van de ogen, want ook dit kan problemen geven bij het leren. Als dit het geval is verwijs ik door naar een orthoptist voor nader onderzoek.

 

Alle bevindingen worden uitgewerkt in een schriftelijk verslag. Hierin worden de resultaten weergegeven en wordt tevens een advies uitgewerkt. De resultaten in het verslag geven inzicht in didactisch, sociaal-emotioneel en cognitief functioneren, duidelijkheid over de oorzaak van mogelijke leerproblemen en adviezen voor effectieve begeleiding zowel op school als eventueel thuis. Dit verslag wordt persoonlijk nabesproken.