Wereldspel

 

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument om inzicht te krijgen in de denkvoorkeur van iemand, belevingswereld van iemand, de zogenoemde sociaal-emotionele aspecten, en bij kinderen ook het cognitieve aspect. Het spel laat zien hoe kinderen of volwassenen hun wereld verkennen, organiseren, integreren en zichzelf tot uitdrukking brengen. Daarnaast geven de manier van bouwen en de uiteindelijk vormgeving inzicht in de manier van informatie verwerken; via beeld en/of via taal. Het Wereldspel kan zodoende zowel bij kinderen als volwassenen worden ingezet.

 

  • Pedagogisch aspect: Wat is de denkvoorkeur? Iedereen groeit op met een visuele denkvoorkeur. Vanaf een jaar of 5/6 wordt ook talige denken ontwikkeld en rond een jaar of 12 vinden deze denkvoorkeuren een balans. Wanneer dit proces niet goed op gang komt, kan iemand een visuele voorkeur houden met mogelijke consequenties voor het leerproces.

 

  • Cognitief aspect: tot een bepaalde leeftijd kan het Wereldspel inzicht geven in cognitief niveau. Er wordt gekeken naar leeftijd overeenkomstige kenmerken die een gemiddelde, onder- of bovengemiddelde intelligentie laten zien. Voor meer inzicht kan aanvullend een Individueel Onderwijskundig Onderzoek worden uitgevoerd.

 

  • Affectief aspect: hoe wordt de wereld beleefd? Het Wereldspel kan inzicht geven in sociaal-emotionele aspecten, zoals faalangst, communicatieve vaardigheden, toekomstperspectief, boosheid/frustratie.

 

Binnen het onderwijs kan het Wereldspel als oriënterend onderzoekinstrument worden ingezet. Hierbij kan het gericht zijn op een onuitgesproken beleving van het kind of jongere en zodoende handvatten bieden voor verder gesprek of onderzoek.

 

Het Wereldspel kan ook deel uitmaken van een Onderwijskundig Onderzoek of een aanvulling vormen op andere verkregen didactische gegevens. Kinderen met een (grote) voorkeur voor visueel denken, hebben het vaker moeilijk op school. Het huidig onderwijs in Nederland wordt immers op een zeer talige manier aangeboden. Moeilijkheden kunnen ontstaan op het gebied van automatiseren, lezen, spelling en plannen. Het tijdig signaleren van de voorkeur waarop informatie wordt verwerkt is belangrijk. Ons brein is tot ongeveer het tiende levensjaar volop in ontwikkeling om de talige manier van denken eigen te maken. Door inzicht te geven in de persoonlijke manier van denken, kan met de juiste begeleiding tijdig het brein geprikkeld worden om ook de talige manier van denken meer eigen te maken. Zie voor meer informatie het onderdeel Individueel Onderwijskundig Onderzoek.